2018-07-19

NK med klämma, 2 mm's stift

 
2018-07-19