2021-10-16
360 cm/VR-kontakt x 5
1 625:-
275 cm/VR-kontakt/5 avled.
1 360:-
275 cm, VR-kontakt x 5
1 217,50
1 217,50
Längd: 275 cm, VR5/077
1 217,50
400cm, VR-kontakt x 5
1 338,75
1 338,75
1 217,50
275 cm, VR-kontakt, 3-ledad
2 062,50
1 063,75
360 cm, VR-kontakt
1 375:-
275 cm/för 3 avl./VR-kontakt
1 140:-
983,75
275 cm/VR-kontakt/3 avled.
1 109:-
1 082,50
275 cm, VR-kontakt
1 050:-
983,75
275 cm, VR-kontakt
983,75
275 cm, VR-kontakt, 3 avl
1 415:-
983,75
90/360cm/5 avl/Klammer
1 268,75
1 217,50
60/275 cm, Klammer x 5
1 217,50
Klammer 90/275 cm
1 200:-
60/275 cm, Klammer x 3
1 060:-
3x klammer 60/360 cm/helgjuten
1 217,50
Klammer 60/275 cm
983,75
60/275 cm, Klammer x 3
983,75
983,75
983,75
983,75
983,75
1 110:-
Helgjuten/tryckknapp/1-P93/214
983,75
Längd: 275 cm stamkabel
983,75
Vinklad/Vinklad
156,25
Rak(vägguttag)/Vinklad
150:-
Rak(vägguttag)/Vinklad
187,50
Vinklad/Vinklad
Monitorkabel m. neoförgrening
622,50
360 cm, DIN 42802/Neonatal
983,75
För säkerhetskontakter (NEO)
883,75
Skärmad/4 avl/Vi,Gr,Sv,Rö
987,50
Skärmad/3 avl/Rö,Gr,Gu
862,50
Svart/Skärmad/4 avl/1-P4/50
993,75
Längd: 275 cm stamkabel
993,75
10 x klammer/75/110/200cm
1 518,75
3 125:-
10xklammer/75/110/200cm
1 885:-
1 617,50
10 x klammer/10 kOhm
2 112,50
Schiller AT-3,-5,-6,-10,-60...
10xklammer/75/110/200cm/10kOhm
2 225:-
2 187,50
10 x klammer/4,7kOhm
2 223,75
10 x klammer/4,7kOhm
1 872,50
1 885:-
10 x klammer/4,7kOhm
1 900:-
2 343,75
1 781,25
10 x banan/75/110/200cm/20 kOh
1 518,75
10 x banan/4,7kOhm
2 312,50
2 187,50
10xbanan/75/110/200cm/4,7 kOhm
1 885:-
10 x banan/4,7kOhm
2 687,50
10xbanan/75/110/200cm/4,7 kOhm
4 862,50
10xbanan/75/110/200cm/4,7 kOhm
4 862,50
V 60/Gr 90/Gu 60/S 90/R 60 cm
1 056,25
60cm/Vit,Grön,Gul,Svart,Röd
1 012,50
Gul 60cm/Grön 90cm/Röd 60cm
643,75
60 cm/Gul,Grön,Röd
618,75
60 cm/Gul,Svart,Röd
618,75
90 cm/Gul,Grön,Röd,Vit,Svart
897,50
90 cm/Gul,Grön,Svart,Röd,Vit
897,50
90 cm/Vit,Grön,Gul,Svart,Röd
897,50
5 avl m. 2 blindpl (svart/vit)
601,25
Klammer m. VR-kontakt
90 cm/Gul,Grön,Röd
600:-
90 cm/Gul,Svart,Röd
551,25
Äldre modellen av klammer!
202,50
60 cm/Gul,Grön,Röd,Vit,Svart
816,25
60 cm/Gul,Grön,Svart,Röd,Vit
816:-
60 cm/Vit,Grön,Gul,Svart,Röd
816,25
90cm/Gul,grön,röd
551,25
90cm/Gul,svart,röd
551,25
218,75
60 cm/Vit,Grön,Gul,Svart,Röd
816,25
90 cm/Gul,Svart,Röd
551,25
60 cm/Gul,Svart,Röd
501,25
110cm/10kOhm/R,L,F,N
223,75
223,75
Längd: 90 cm Färg: Gul
101,25
Längd: 90 cm Färg: Röd
101,25
Längd: 60 cm Färg: Orange
91,25
Längd: 60 cm Färg: Blå
91,25
Längd: 60 cm Färg: Brun
91,25
Längd: 60 cm Färg: Vit
91,25
Längd: 60 cm Färg: Grön
91,25
Längd: 60 cm Färg: Svart
91,25
Längd: 60 cm Färg: Gul
91,25
Längd: 60 cm Färg: Röd
91,25
Längd: 150 cm Färg: Gul
118,75
Längd: 150 cm Färg: Röd
118,75
Längd: 60 cm Färg: Gul
86,25
Längd: 60 cm Färg: Röd
86,25
150cm/10 kOhm/R,L,F,N
223,75
110cm/10 kOhm/R,L,F,N
223,75
223,75
75cm/10kOhm/C1-C6
223,75
Längd: 250 cm Färg: Svart
110:-
Längd: 250 cm Färg: Röd
110:-
Längd: 200 cm Färg: Svart
110:-
Längd: 200 cm Färg: Gul
110:-
Längd: 200 cm Färg: Röd
110:-
Längd: 150 cm Färg: Orange
136:-
Längd: 150 cm Färg: Blå
136:-
Längd: 150 cm Färg: Brun
136:-
Längd: 150 cm Färg: Vit
136:-
 
2021-10-16